Po rokoch práce ako voľné zoskupenie sme sa rozhodli mať oficiálnu právnu formu ako občianske združenie a založili sme Občianske združenie BGspich. No nie tak celkom založili, ale spojili sme sa s občianskym združením Svätý Ján, ktoré roky pôsobilo v rekreačnej oblasti Zahura a pomocou rôznych projektov pomáhali chrániť, zveľaďovať či propagovať toto malebné miesto na Spiši. Keďže naša hlavná činnosť sa odohráva práve v tejto oblasti a sami pomáhame k rozvoju Zahury, toto spojenie sme pochopili ako dobrý krok.

Ďalším krokom je prihlásenie sa na poberateľov z Vašich/našich 2% dane z príjmov. Veľa z Vás nám pomáhalo a pomáha finančne aj dobrovoľnícky pri organizácii podujatí, čo si veľmi vážime a vždy tvrdíme a stojíme si za tým, že bez Vás by to nešlo. Akákoľvek podpora a pomoc nám dáva silu robiť veci lepšie. Forma 2% z dane je doplnkom možností ako nám pomôcť. Na tejto stránke budeme uverejňovať kam a ako sme použili Vaše dary (nie len tie z 2%). Všade kde sa pomáha, musí byť zabezpečená transparentnosť pri využití pomoci. Bez dôvery nie je možná existencia akéhokoľvek združenia. Veríme, že naša snaha v hudobnej produkcii, turistike a pomoci Zahure má zmysel a Vaša pomoc tejto veci naozaj má význam.

Ďakujeme Vám, že ste s nami

 Predpripravené tlačivo si stiahnite <<oddtiaľ>>.

 
Názov organizácie:     Občianske združenie BGspich
Právna forma:           Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
IČO:                         42242622
Sídlo:                       Zupkova 709/5, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
Webové sídlo:           www.bgspich.sk
Registračné číslo:      VVS/1-900/90-37633
Registrový úrad:       MV SR